Netwerkleden

Hier vind je informatie over alle netwerkleden van ViNe.


Netwerkleden ViNe

Onze netwerkleden hebben allemaal een expertise op het gebied van slachtofferschap. Klik op de foto’s voor meer informatie over elk lid.

Projectleider ViNe en Universitair docent bij Universiteit Leiden
Projectleider ViNe en Universitair docent bij Universiteit Leiden
Junior onderzoeker ViNe & Universiteit Leiden
Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit Maastricht
PhD Candidate bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Promovenda bij VU University en NSCR
Onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer
Promovendus en senior cybercrime analist bij Open Universiteit, NHL Stenden Hogeschool en politie-eenheid Noord-Nederland
Onderzoeker bij het Openbaar Ministerie en het NSCR
Hogeschooldocent HHS & promovendus Open Universiteit
Promovenda bij UvA
Universitair docent Criminologie bij Universiteit Leiden
Senior onderzoeker Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Juridisch behandelaar bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden
Senior onderzoeker Rutgers
Bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht bij Universiteit Maastricht
Promovenda bij Erasmus Universiteit Rotterdam
Adjunct directeur/hoofd beleid en programma’s bij Fonds Slachtofferhulp
Onderzoeker Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Dijkstra: onderzoek, scholing en advies
Promovenda bij Universiteit Leiden
Onderzoeker bij de VU/het NSCR
Inhoudelijk programmamedewerker bij Helpwanted
Senior Beleidsadviseur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij gemeente Gouda
Senior inspecteur bij Inspectie Justitie en Veiligheid
Senior onderzoeker sociale vitaliteit & veiligheid/Dr bij Verwey-Jonker Instituut
Promovenda bij Radboudumc
Gespecialiseerd letselschade advocaat bij BAEN advocatuur
Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie bij Tilburg University
Beleidsmedewerker bij Perspectief Herstelbemiddeling
Woordvoerder Slachtofferhulp Nederland
Onderzoeker bij Centre of Expertise Cyber Security, de Haagse Hogeschool
Promovenda bij Universiteit Utrecht
Universitair docent straf- en strafprocesrecht bij Rijksuniversiteit Groningen en Wetenschappelijk medewerker bij het OM
Universitair docent straf(proces)recht bij Universiteit Utrecht
Professor de Open Universiteit, lector bij Avans Hogeschool en het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
Slachtofferadvocaat bij Ketting Strafadvocatuur, spreker, trainer, adviseur, docent
Promovendus bij Universiteit Twente
Advocaat, trainer, auteur, voorzitter LANGZS, Vice President VOCAL, Ambassadeur Lots Foundation
Hoogleraar Criminologie bij Universiteit Leiden, Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Docent onderzoeker bij Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
Beleidsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming
Universitair docent bij Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen
Senior onderzoeker NSCR en lector Centre of Expertise Cybersecurity van de Haagse Hogeschool
Policy assistant at Victim Support Europe
Beleidsmedewerker Slachtofferbeleid bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
Universitair docent bij Nederlandse Defensie Academie en Radboud Universiteit
Onderzoeker bij het NSCR
Promovenda bij Universiteit Twente
Promovenda ‘Dialogics of Justice’ bij Universiteit voor Humanistiek (UvH)
Promovenda bij Universiteit Utrecht
Hoogleraar Criminologie bij KU Leuven/Senior onderzoeker bij NSCR
Senior jurist bij Schadefonds Geweldsmisdrijven
Promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Universitair Docent Criminologie bij Universiteit Leiden
Universitair docent bij VU Amsterdam
Senior beleidsadviseur bij Valente
Promovenda bij Universiteit Utrecht
Professor of Human Trafficking and Globalisation bij Tilburg University
Docent/onderzoeker bij Juridische Hogeschool Avans/Fontys
Project 'Samen Helen', Real Comics, #MeToo coaching/training/advies
Criminoloog & herstelrechtexpert bij Restorative Justice Nederland / Gert Jan Slump
Advocaat bij Bram Sommen Letselschade & Slachtoffer Advocaat
Lector Maatschappelijke Veiligheid bij Saxion Hogeschool
Financierder projecten gericht op voorlichting, preventie, onderzoek of behandeling van slachtoffers
Senior inspecteur bij Inspectie Justitie en Veiligheid
Projectbegeleider bij Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Gezondheidspsycholoog en Hoogleraar Victims and Mental Health bij Centerdata en Tranzo, Tilburg University
Adviseur Innovatie & Ontwikkeling bij Blijf Groep
Universitair docent bij Universiteit Leiden
Onderzoeker bij het NSCR