Conny Rijken

Professor of Human Trafficking and Globalisation
Tilburg University

Expertise
slachtofferrechten; mensenhandel; slachtoffermigratie; slachtoffers van criminaliteit


Bio

Prof. dr.mr. Conny Rijken is hoogleraar Human Trafficking and Globalisation aan Tilbrug Law School, Tilburg University in Nederlands en heeft een PhD in rechten (behaald in 2003). Voor haar hoogleraarschap was ze directeur van INTERVICT (het interdisciplinair onderzoeksinstituut over victimologie) en was ze 10 jaar lang plaatsvervangende rechter in strafzaken. Ze is opgeleid als advocaat in Internationaal en Europees recht met een een specialisatie in mensenrechten wetgeving.

Prof. Rijken heeft de afgelopen 20 jaar onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de verschillende aspecten van mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, de rol van bedrijven bij het bestrijden van mensenhandel en de psychologische gevolgen van mensenhandel. Ze heeft innovatief onderzoek gedaan naar arbeidsmigratie, arbeidsuitbuiting, stedelijke vluchtelingen, Sinaï mensenhandel, de behoeften van slachtoffers van mensenhandel en het verband tussen mensenhandel en de staatloosheid in Thailand. Ze heeft haar onderzoeksgebied uitgebreid naar onder andere wereldwijde migratie, Europees strafrecht, en in- en uitsluiting door migratie. Centraal in haar onderzoek staat de focus op mensenrechten, betrokkenheid bij de positie van het individu en het doen van onderzoek ‘dat ertoe doet’.

Prof. Rijken is lid van GRETA, een deskundigengroep van de Raad van Europa inzake actie tegen mensenhandel. Ook is ze lid van de adviesraad van het Nederlands Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Zij was lid van de Nederlandse Slachtofferidentificatiecommissie en de Adviescommissie Migratiezaken.

Betrokken bij thema’s

Conny Rijken is betrokken bij de volgende thema’s

Recente publicaties

Rijken, C. (2020). Het MH17-proces: Creativiteit in internationaal strafrechtelijke samenwerkingVerkeersrecht68(10), 290-297.

Rijken, C., Khadraoui, L., & de Meijer, F. (2020). Psychological health impact of human trafficking. In M. González Bleifuss (Ed.), Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims: Consequences for stakeholders (pp. 139-146). Thomson Reuters/Aranzadi.

Rijken, C., & Khadraoui, L. (2020). Secondary victimization of trafficking victims and law enforcement interventions. In M. González Beilfuss (Ed.), Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims: Consequences for stakeholders (pp. 57-74). Thomson Reuters/Aranzadi.

Rijken, C., Khadraoui, L., & Leito, T. (2020). Signalering en registratie van slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening: Optimalisering van signalering en registratie van slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. CoMensha.

Een overzicht van alle publicaties is hier te vinden.

Contact