Danielle Lako

Beleidsonderzoeker
bij de Raad voor de Kinderbescherming

Expertise
Partnergeweld, vrouwenopvang, gender, mixed-methods onderzoek, RCTs


Bio

Dr. Danielle Lako is beleidsonderzoeker at Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor was zij werkzaam als kenniscoördinator bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (DG Politie en Veiligheidsregio’s). Na haar studie Sociologie startte ze in 2010 met een promotie-onderzoek naar het effect van een interventie voor mishandelde vrouwen tijdens de transitie van vrouwenopvang naar zelfstandig wonen in het Radboudumc. Van 2016 tot en met 2021 werkt zij achtereenvolgens bij de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht als onderzoeker en docent. Haar onderzoeksinteresses liggen bij partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwenopvang en gendervraagstukken.

Betrokken bij thema’s

Danielle Lako is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld
Eergerelateerd geweld
Secundaire victimisatie
Stalking
Zedendelicten

Projecten en publicaties

Proefschrift ‘Mind the gap: Effectiveness of Critical Time Intervention for abused women during their transition from shelter to community living’ 2010-2020.

De Vet, R., Beijersbergen, M. D., Lako, D. A. M., Van Hemert, A. M., Herman, D. B., & Wolf, J. R. L. M. (2019). Differences between homeless women and men before and after the transition from shelter to community living: A longitudinal analysis. Health and Social Care in the Community, 27, 1193–1203. doi:10.1111/hsc.12752

De Vet, R.† , Lako, D. A. M.† , Beijersbergen, M. D., Van den Dries, L., Conover, S., Van Hemert, A. M., . . . Wolf, J. R. L. M. (2017). Critical time intervention for people leaving shelters in the Netherlands: Assessing fidelity and exploring facilitators and barriers. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 44, 67–80. doi:10.1007/s10488-015-0699-9

Lako, D. A. M., Beijersbergen, M. D., Jonker, I. E., De Vet, R., Herman, D. B., Van Hemert, A. M., & Wolf, J. R. L. M. (2018). The effectiveness of critical time intervention for abused women leaving women’s shelters: A randomized controlled trial. International Journal of Public Health, 63, 513–523. doi:10.1007/s00038-017-1067-1

† These authors contributed equally to the study

Contact