Melissa van der Meijden

Beleidsmedewerker Slachtofferbeleid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Expertise
Slachtoffers van criminaliteit; seksueel geweld; uitsluiting door gesloten gemeenschappen


Bio

Melissa is sinds maart 2022 werkzaam als beleidsmedewerker Slachtofferbeleid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier zet zij zich met name in voor slachtoffers van zedendelicten en slachtoffers van uitsluiting door gesloten gemeenschappen. Melissa is afgestudeerd victimoloog met een interdisciplinaire sociaalwetenschappelijke achtergrond. Ze hecht waarde aan het maatschappelijk belang van werk en zet haar sterk rechtvaardigheidsgevoel bij voorkeur in voor mensen in kwetsbare posities. Voor haar functie bij slachtofferbeleid heeft Melissa in de periode 2020-2022 ervaring opgedaan als Rijkstrainee op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid. Op haar eerste werkplek heeft ze als beleidsmedewerker in het team Jeugdbescherming meegewerkt aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tijdens haar tweede plaatsing was ze werkzaam als adviseur bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Daarna is ze gedetacheerd geweest bij Buitenlandse Zaken waar ze heeft gewerkt als beleidsmedewerker op de Nederlandse ambassade in Canada. Hier focuste ze zich met name op het mensenrechtendossier. Terug in Nederland is ze aan de slag gegaan als beleidsmedewerker bij Slachtofferbeleid, waar ze vast is ingestroomd.

Betrokken bij thema’s

Melissa van der Meijden is betrokken bij de volgende thema’s

Zedendelicten
Uitsluiting door gesloten gemeenschappen

Contact