Yoram Pieters

Senior jurist
Schadefonds Geweldsmisdrijven

Expertise
Beoordeling aannemelijkheid slachtofferschap; forfaitaire bedragen / tegemoetkomingen vanuit de overheid; schadevergoeding; mensenhandel


Bio

mr. Yoram Pieters is jurist en werkzaam bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven als senior jurist. In deze functie houdt hij zich bezig met de coaching en begeleiding van een team juristen die de primaire aanvragen bij het Schadefonds behandelen.

Verder houdt hij zich bezig met het behandelen van bezwaarschriften en het horen van bezwaarmakers, zowel als secretaris met een Commissielid als namens de Commissie in het kader van ambtelijk horen. Ook procesvertegenwoordiging  in beroep bij de rechtbanken en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 is hij  betrokken geweest bij de “pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel. Het doel van deze pilot was de erkenning van slachtoffers van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces, Hierbij bracht een onafhankelijke multidisciplinaire commissie mensenhandel een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel. Het doel van de pilot was om na te gaan of de commissie daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen en wat de toegevoegde waarde is van het deskundigenbericht voor betrokkenen (slachtoffers en derden).

Betrokken bij thema’s

Yoram is betrokken bij de volgende thema’s

Publicaties

Smit, W., & Klaver, J. (2019). Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel. Den Haag: WODC.

Contact