Slachtoffers van geweld onder functionarissen met een publieke taak

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van geweld onder functionarissen met een publieke taak. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Rechtspraak (25 januari 2021): taakstrafverbod geen oplossing voor geweld tegen hulpverleners.

Organisaties

Taskforce Onze hulpverleners is in 2021 opgericht door het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Om dit te bereiken is een stappenplan met drie actielijnen ontwikkeld waarbij wordt ingezet op het versterken van de sociale norm, bieden van veilig werkgeverschap en het voorkomen en vervolgen van agressie.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van geweld onder functionarissen:

Aarten, P., Hudepohl, M., Van Lakerveld, J., Matthys, J., & Buiskool, B.-J. (2021). Agressie en geweld in het veiligheidsveld. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Van Reemst, L., & Fischer, T. F. (2019). Experiencing external workplace violence: Differences in indicators between three types of emergency responders. Journal of Interpersonal Violence34(9), 1864-1889. https://doi.org/10.1177/0886260516657913

Fischer, T., Van Reemst, L., & De Jong, J. (2016). Workplace aggression toward local government employees: Target characteristics. International Journal of Public Sector Management. https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2015-0100

Van Reemst, L., Fischer, T. F., & Zwirs, B. W. (2015). Response decision, emotions, and victimization of police officers. European Journal of Criminology12(6), 635-657. https://doi.org/10.1177%2F1477370815587767

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Pauline Aarten
Lisa van Reemst