Slachtoffers van rampen of crisis

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van rampen of crisis. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Nivel (Maart 2020): Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning bij rampen en calamiteiten. Zij zorgen voor de eerste opvang van slachtoffers, nabestaanden en getuigen. Na het eerste contact wordt tevens gezorgd voor verdere emotionele hulp, ondersteuning in het strafproces en het helpen bij een schadevergoeding.

Stichting Impact is het landelijke kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. De kern van Stichting Impact is kennisontwikkeling en kennisdeling. Sinds 2002 heeft Stichting Impact kennis vergaard over de effecten van schokkende gebeurtenissen en is ze expert in het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis.

Psychotraumanet is een database met zeer uitgebreide informatie en kennis over ingrijpende gebeurtenissen, waaronder rampen en crises, en psychotrauma. Met zoekfuncties op thema’s, trefwoorden, en soort informatie.

Namens de Familie is opgezet om de media-aandacht voor families na calamiteiten en persoonlijke drama’s in goede banen leiden. Dat doen zij door families, achterblijvers of nabestaanden bij te staan, te adviseren en te coachen op het gebied van pers en publiciteit.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van rampen/crisis:

Bouwmeester, J., Doeschot, F. T., Mathurin, A., Straaten, G. V., Stel, M., Kuttschreuter, M., & Haandrikman, M. (2021). Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen en crises. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Dückers, M., Bosmans, M., Baliatsas, C., Domsdorf, T., Vliek-Mulder, M., Zwart, F. de (2021). Rapid needs assessment bij rampen en crises: snel inzicht in behoeften en problemen van getroffenen. Utrecht: Nivel.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Carlo Contino
Marc Groenhuijsen
Roy Heerkens
Lonneke Lenferink
Tine Molendijk
Lieke Nijborg
Marlou Overheul
Gert Jan Slump
Mijke de Waardt