Annelies Hommes

Promovenda, Universiteit Utrecht

Expertise
Straf(proces)recht en slachtofferrechten (met name spreekrecht)


Bio

Annelies Hommes is als promovenda verbonden aan het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution (ERI), het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek ziet op de behoeften van slachtoffers ten aanzien van de uitoefening van hun spreekrecht in het strafproces. Doel van het onderzoek is om aan de hand van systematisch empirisch-juridisch onderzoek te achterhalen wat deze behoeften zijn en in hoeverre het spreekrecht in de huidige vorm voldoet aan die behoeften van slachtoffers.

Annelies werkte eerder als docent straf(proces)recht bij het WPI. Zij heeft Strafrecht aan de Universiteit Utrecht gestudeerd en is afgestudeerd op een onderzoek naar de wettelijke waarborgen op nationaal en Europees niveau van het slachtofferspreekrecht tijdens de oplegging van de strafbeschikking. Tijdens haar studie is zij onder meer werkzaam geweest als juridisch medewerker bij Slachtofferhulp Nederland.

Betrokken bij thema’s

Annelies Hommes is betrokken bij de volgende thema’s

Spreekrecht

Projecten en publicaties

Promotieonderzoek: de behoeften van slachtoffers ten aanzien van de uitoefening van hun spreekrecht in het strafproces.

Hommes, A. J. & Kristen, F. G. H. (2022). Geen spreekrecht bij de OM-strafbeschikking, dan dagvaarden! Een reactie op Hoving, DD 2022/56. Delikt & Delinkwent, 64, p. 939-943.

Hommes, A. J. (2022). Behoeften van slachtoffers en nabestaanden bij de uitoefening van hun spreekrecht. Boom Strafblad, 6, p. 249-252.

Hommes, A. J. & Kristen, F.G.H. (2022). Spreekrecht in de strafbeschikkingsprocedure. Delikt en Delinkwent, 21.

Contact