Actueel

Alle actualiteiten en nieuwsberichten vind je terug op deze pagina.

Nieuwsbrieven

In deze bijdrage staan we stil bij een nog relatief onbekend fenomeen in de victimologie: slachtofferschap van milieucriminaliteit. Ook in deze editie proberen we het gekozen onderwerp te belichten vanuit verschillende perspectieven.

In onze 17e nieuwsbrief staan we stil bij het belang van een trauma-geïnformeerde aanpak, zowel bij slachtoffers als bij daders in een strafrechtelijke context. Middels verscheidene bijdragen gaan we dieper in op wat een trauma-geïnformeerde aanpak inhoudt en hoe dit binnen het strafrecht vorm kan krijgen. Indien je meer wilt leren over dit onderwerp, kun je op de laatste pagina van de nieuwsbrief je inschrijven voor een eendaagse cursus/studiedag op 9 februari 2024.

Onze 16e nieuwsbrief staat in het teken van de Victimology Summer School (VSS) 2023. Tijdens de VSS – georganiseerd door Slachtofferhulp Nederland, ViNe en het NSCR – zijn we met een interdisciplinair gezelschap van wetenschappers, professionals en samengekomen om de verdieping op te zoeken in perspectieven op online slachtofferschap. Middels plenaire en thematische sessies zijn zowel de psychosociale als de juridische benadering van online slachtofferschap meegenomen. In deze nieuwsbrief blikken we terug op alle sessies die gehouden zijn tijdens de VSS. De nieuwsbrief wordt afgesloten met een vacature: ViNe is op zoek naar nieuwe projectleiders!

Symposia/congressen

ViNe organiseert op vrijdagmiddag 11 oktober 2024 een symposium over het onderzoek naar slachtofferreizen bij partnergeweld. Het symposium vindt plaats in Leiden. Hier vind je meer informatie over het symposium.
Let op: dit symposium was in eerste instantie op 17 mei 2024 gepland, maar kon geen doorgang vinden. De nieuwe datum is 11 oktober 2024.

Tezamen met Slachtofferhulp Nederland en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), organiseert ViNe op 31 augustus en 1 september 2023 de Victimology Summer School. Dit jaar staat die in het teken van online slachtofferschap. De titel luidt: ‘Van ongrijpbaar naar (be)grip – Perspectieven op online slachtofferschap’. Gedurende 2 dagen wordt het thema online slachtofferschap uitgediept door middel van lezingen, workshops en uitwisselingen.

Nieuwsberichten en blogs

Interview met Evy Khouw, medeoprichter van ‘Namens de Familie’
Namens de Familie begeleidt slachtoffers en nabestaanden in het omgaan met de media. De media-adviseurs van Namens de Familie adviseren bij woordvoering en mediaoptredens zodat de juiste verklaring op het juiste moment gegeven wordt.

Alex van Kernebeek, slachtofferadvocaat, legt in zijn blog uit wat de rol van een slachtofferadvocaat is bij (de aanvraag van) schadevergoedingen. Meer specifiek gaat hij in op hoe het schaderegelingstraject voor een slachtoffer verloopt, of er vaak gebruik van wordt gemaakt en hoe de schade voor een slachtoffer wordt ‘berekend’.

Op 24 september 2021 kwam een groep academici en professionals op de Sterrewacht bijeen om het te hebben over cultuur, victimologie, slachtofferschap, en hoe we dit moeten invullen.

Leestijd 5 minuten