Freya Augusteijn

PhD Candidate bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Expertise
Naleving slachtofferrechten


Bio

Freya Augusteijn is criminologe en werkzaam als promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Haar promotieonderzoek ziet op de naleving van slachtofferrechten. Dit meet zij onder meer door middel van diepte-interviews met professionals uit de strafrechtspraktijk, observaties ter terechtzitting en dossieronderzoek. Hiervoor heeft zij onderzoek gedaan bij het Openbaar Ministerie over het motiveren van sepotbeslissingen aan slachtoffers. Ze is afgestudeerd op het onderwerp motiveringen van sepotbeslissingen en het verband met de artikel 12 Sv-klacht.

Betrokken bij thema’s

Freya is betrokken bij de volgende thema’s

  • Slachtofferrechten

Publicaties

Augusteijn, F., & Bijleveld, C. (2020). Sepotbeslissingen motiveren aan slachtoffers en de klacht tegen niet-vervolging ex artikel 12 Sv. NJB 2020/2568

Contact