Karin Dangermond

Onderzoeker Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Expertise
Brandweercultuur, ingrijpende incidenten, verwerking, leiderschap


Bio

Karin Dangermond behaalde haar MSc in sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en haar MA in geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid en promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar werk richt zich op de menselijke kant van de brandweer. Belangrijke onderwerpen zijn leiderschap, organisatie en cultuur van de brandweer, en werving en behoud van brandweervrijwilligers. Momenteel rondt zij haar promotieonderzoek af naar de rol van de brandweercultuur bij het verwerken van ingrijpende incidenten.

Betrokken bij thema’s

Karin is betrokken bij de volgende thema’s:
Brandweercultuur
Ingrijpende incidenten
Verwerking
Leiderschap

Huidige projecten

Op de website van het NIPV staat een overzichtspagina van mijn promotieonderzoek naar de invloed van door repressieve brandweermensen ervaren brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten.

Contact