Lopend onderzoek Irma Cleven

“Verwachtingen van en ervaringen met strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden”

Deze informatie is met name bedoeld voor deelnemers aan het onderzoek en medewerkers van wervende organisaties. Hieronder kunt u de status van het project raadplegen en updates vinden. Bijvoorbeeld informatie over of er nog nieuwe deelnemers voor het onderzoek worden geworven. Andere bezoekers zijn natuurlijk ook van harte welkom.Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn er in de gehele strafrechtketen veranderingen doorgevoerd om personen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf beter te beschermen. Een voorbeeld van een instrument om slachtoffers te beschermen zijn strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden (vanaf hier ‘verboden’ genoemd). In de afgelopen jaren werden de wettelijke mogelijkheden om een dergelijk verbod op te leggen uitgebreid en is het aantal opleggingen toegenomen. In 2019 heb ik samen met collega’s in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het eerste onderzoek afgerond naar de naleving en handhaving van dergelijke verboden in Nederland. Dit vorige onderzoek gaf beperkt inzicht in de behoeften van beschermde personen en hoe zij het proces van oplegging en handhaving ervaren. In dit nieuwe onderzoek interview ik beschermde personen en ga ik na 1) welke verwachtingen en behoeften zij hebben met betrekking tot de verboden en 2) hoe zij het beste door politie en justitie kunnen worden ondersteund. Het doel is het verbeteren van bescherming van slachtoffers en het beperken van secundaire victimisatie door politie en justitie.

Type onderzoek:             Promotieonderzoek Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam

Status:                             Lopend, in afrondende fase.

Verwachte eindtijd:        Zomer ‘24

 

Achtergrond onderzoeker

In 2012 en 2014 behaalde Irma Cleven twee masterdiploma’s, respectievelijk in sociale psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen) en Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). Hierna heeft ze enkele jaren werkzaam geweest als junior onderzoeker en tutor bij Universiteit Tilburg (INTERVICT) en later bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Aan de EUR voert zij momenteel promotieonderzoek uit naar de ervaringen van slachtoffers van intiem (ex)partnergeweld wat betreft de oplegging, naleving en handhaving van contact-, locatie- en gebiedsverboden.

Contact

Afbeeldingsresultaat voor mail logo  E-mail: cleven@law.eur.nl