Pien van de Ven

Projectbegeleider bij Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Expertise
Criminologie, victimologie, sociale steun, lotgenotencontact, sociaal delen, narratieve victimologie


Bio

Als projectbegeleider is Pien verbonden aan het WODC waar zij de aanbesteding en begeleiding van extern onderzoek doet op het brede terrein van Justitie en Veiligheid. Pien deed eerder promotieonderzoek met steun van Slachtofferhulp Nederland en het NSCR. Haar promotieonderzoek ging over lotgenotencontact onder slachtoffers en nabestaanden. Daarbij deed zij onder andere een observatiestudie en gebruikte zij een micro-sociologische, narratieve benadering. Thema’s als identiteitsvorming, sociale steun, het managen van een stigma en schaamte komen daarbij aan bod.

Pien is victimoloog (MSc) met een achtergrond in de criminologie (BSc). Ze studeerde aan de Erasmus universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. Ze werkte eerder als junior onderzoeker bij INTERVICT op een grootschalig Europees onderzoek naar mensenhandel(aren), als beleidsmederwerker/onderzoeker bij Slachtofferhulp Nederland en was docente criminologie op de EUR.

Betrokken bij thema’s

Pien is betrokken bij de volgende thema’s:

Narratieve victimologie
Stigma/labeling
Herstel na slachtofferschap

Publicaties

Proefschrift: The role of social support in the aftermath of victimization. Interpersonal aspects of coming to terms with a victimization experience.

Van de Ven, P. (2020). The journey of sensemaking and identity construction in the aftermath of trauma: Peer support as a vehicle for coconstruction. Journal of Community Psychology, 48(6), 1825-1839.

Aarten, P., Van de Ven, P., Ceulen, R. (2020). De kracht van verbinding: Een kwalitatief onderzoek naar de rol van lotgenotencontact voor nabestaanden van zware verkeersdelicten. Tijdschrift voor Criminologie, 62(1), 63-79.

Contact