Selene Fagel

Senior inspecteur
Inspectie Justitie en Veiligheid

Expertise
Naleving slachtofferrechten


Bio

De Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich in haar toezicht voornamelijk op het naleven van de 14 slachtofferrechten door organisaties binnen de strafrechtketen. De organisaties in de keten hebben allemaal afzonderlijk te maken met slachtoffers en de slachtofferrechten.

Betrokken bij thema’s

Selene Fagel is betrokken bij de volgende thema’s:

Slachtofferrechten

Contact