Vanity Veen

Senior inspecteur
Inspectie Justitie en Veiligheid

Expertise
Slachtofferrechten, jeugdbescherming, Kinderopvangtoeslagenaffaire, (volwassen) reclassering


Bio

De Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich in haar toezicht voornamelijk op het naleven van de 14 slachtofferrechten door organisaties binnen de strafrechtketen. De organisaties in de keten hebben allemaal afzonderlijk te maken met slachtoffers en de slachtofferrechten.

Betrokken bij thema’s

Vanity Veen is betrokken bij de volgende thema’s:

Slachtofferrechten
Jeugdbescherming
Kinderopvangtoeslagenaffaire
(volwassen) reclassering

Contact