ViNe - Victimologie in Nederland

Verslag online kick-off symposium ViNe

Aan het symposium hebben 51 personen deelgenomen. Dit waren professionals uit de praktijk, beleidsmedewerkers en wetenschappers. Het doel van het kick-off symposium was het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de deelnemers aan de hand van twee specifieke thema’s:

  • de slachtofferreizen van de groep Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele mannen en vrouwen en Transgender personen (LHBT-groep), gegeven door dr. Marianne Cense, senior onderzoeker bij Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit.
  • de slachtofferreizen van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB-groep), gegeven door dr. Hendrien Kaal, lector LVB en risicovol gedrag aan de Hogeschool Leiden.

Na de presentaties was er ruimte voor discussie over de inhoud van de presentaties. In groepen van ongeveer vijf personen, bespraken de deelnemers de relevantie en toepassing van de thema’s voor hun eigen praktijk/werkzaamheden.

Lees hieronder het complete dagverslag van dit symposium.