Symposium ‘Aanpak partnergeweld: Best practices en leermomenten’

Het Kennisnetwerk Victimologie in Nederland organiseert op donderdagmiddag 15 april 2021 van 13:00-16:00 haar tweede (online) symposium! Na een succesvol ‘Kick-off’ symposium staat ditmaal slachtofferschap van partnergeweld centraal. We zullen ons samen buigen over de best practices én de leermomenten wat betreft hulpaanbod na partnergeweld. Het belooft wederom een leerzame middag te worden, met een tweetal zeer interessante sprekers en de mogelijkheid tot overleg en netwerken met andere professionals en wetenschappers uit het werkveld.

Sprekers
Feryat Ozdemir
, expert aanpak Huiselijk Geweld bij Perspektief. Feryat is al 13 jaar werkzaam, in verschillende functies, op het gebied van aanpak en opvang van huiselijk geweld. Haar expertise ligt voornamelijk in Signs of Safety, eer gerelateerd geweld, ouder-kind/kind-ouder mishandeling, stalking en complexe huiselijk geweld zaken.

Zij zal een presentatie geven met als titel ‘Van vrouwenhulpverlening naar systeemgericht denken’.

Nicole van Gelder, promovenda partnergeweld bij de Radboud University Medical Centre in Nijmegen. Nicole doet sinds januari 2018 promotieonderzoek op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC in Nijmegen. Specifiek doet zij onderzoek naar vrouwen die (ex-)partnergeweld maken en het ontwikkelen en evalueren van de eHealth interventie SAFE: www.safewomen.nl. Verder is zij betrokken bij onderzoek onder vrouwen met een Arabische achtergrond in Nederland en hun ideeën over huiselijk geweld / (ex-)partnergeweld en online hulp, en bij onderzoek onder professionals en hun ervaringen met huiselijk geweld, de veranderingen in hun werk (thuiswerken en online werken) en hun ervaringen met het gebruiken van eHealth en online middelen tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie.

Zij zal een presentatie geven met als titel ‘Het potentieel van online middelen in de hulpverlening m.b.t. (ex-)partnergeweld’.

Bekijk hier het hele programma.

Aanmelden
Aanmelding voor dit gratis symposium kan tot en met 13 april 2021 middels dit aanmeldformulier. Uiterlijk 14 april ontvangt u een weblink naar het online symposium en bijbehorende instructies. We kijken uit naar uw komst!