Kennisnetwerk ‘Victimologie in Nederland (ViNe)’ van start

ViNe is officieel van start! ViNe staat voor het kennisnetwerk Victimologie in Nederland, naar een initiatief van Hellena Donner (ministerie van Justitie en Veiligheid), Maarten Kunst (universiteit Leiden), Carlo Contino (Fonds Slachtofferhulp) en Antony Pemberton (KU Leuven & NSCR). Met ViNe worden inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines bij elkaar gebracht op het gebied van slachtofferschap. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidie verstrekt om ViNe voor een looptijd van drie jaar te faciliteren.

Er hebben reeds verschillende verkennende bijeenkomsten plaatsgevonden tussen beleidsmedewerkers, professionals uit de praktijk en wetenschappers waaruit is gebleken dat een kennisnetwerk als ViNe het nodige draagvlak geniet. Beoogd wordt dit samenwerkingsverband verder uit te breiden.

Doelstellingen ViNe

Met het kennisnetwerk worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

  • 1. Het stimuleren van kennisuitwisseling – beoogd wordt om bijeenkomsten te organiseren waarbij beleidsmedewerkers, professionals uit de praktijk en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over (onderzoeks)projecten en samen nadenken over implicaties en vervolgstappen voor beleid, praktijk en wetenschap in de victimologie.
  • 2. Het leggen van verbanden tussen kennisgebieden – beoogd wordt om, naast bovengenoemde bijeenkomsten, een website op te zetten waarop kennis en onderzoeksprojecten gedeeld kunnen worden, alsmede waar een overzicht van thema’s en personen die actief zijn op deze thema’s te raadplegen is.
  • 3. Het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk – beoogd wordt om samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk te bevorderen middels het in kaart brengen van zogenaamde ‘slachtofferreizen’. Hierbij wordt in kaart gebracht met welke instanties slachtoffers in contact komen en hoe zij dit ervaren hebben (wat zijn knelpunten en verbeterpunten?). Het uitgangspunt is een interdisciplinaire aanpak.

Projectleiders ViNe

Het kennisnetwerk wordt door twee projectleiders gecoördineerd: Pauline Aarten en Janne van Doorn. Pauline is naast haar rol als projectleider werkzaam als universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs aan de faculteit Governance and Global Affairs, universiteit Leiden. Haar onderzoeksinteresses omvatten slachtofferschap en daderschap van ernstige geweldsmisdrijven, de zogenaamde victim-offender overlap, gerechtelijke ervaringen en straftoemeting. Janne is naast haar rol als projectleider werkzaam als universitair docent bij het instituut Strafrecht en Criminologie aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, universiteit Leiden. Met een achtergrond in de (emotie)psychologie en victimologie, is haar onderzoek gericht op emoties en beslissingen in relatie tot (geobserveerd of geanticipeerd) slachtofferschap. Beide faculteiten van de universiteit Leiden hechten groot belang aan een samenwerking met praktijk en beleid.

ViNe kick-off symposium: Save the date

Als startschot van het kennisnetwerk organiseert ViNe op donderdagmiddag 21 januari 2021 een (online) kick off symposium. Het doel van dit symposium is allereerst het introduceren van het netwerk en onze plannen over hoe we bovenstaande doelstellingen willen realiseren. Daarnaast zal het symposium in het teken staan van het stimuleren van kennisuitwisseling tussen beleidsmedewerkers, professionals uit de praktijk en wetenschappers aan de hand van twee victimologische thema’s. Het programma volgt nog, maar reserveer deze datum alvast in je agenda.

Lid worden van ViNe

(Kosteloos) lid worden van het netwerk en daardoor:

  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en toekomstige bijeenkomsten?
  • Vermeld worden op de nieuwe ViNe-website, zodat we met elkaar in contact kunnen komen?

Stuur de projectleiders een e-mail naar: victimologie.nl@gmail.com.