Slachtoffers van overvallen

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van overvallen. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers van overvallen. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, daarnaast faciliteren ze contact met lotgenoten en biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van overvallen.

Slachtofferwijzer helpt slachtoffers van geweldsdelicten door hen te verwijzen naar relevante organisaties die ondersteuning op emotioneel, financieel, praktisch of juridisch gebied bieden.

Stichting Centrum 45 voert onderzoek uit naar psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Slachtoffers die te maken hebben gehad met ernstige vormen van geweld kunnen hier binnen één dag een diagnose krijgen en advies ontvangen over welke behandeling het beste voor hen is.

Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid heeft een stappenplan nazorg slachtoffers overvallen ontwikkeld. Dit stappenplan biedt handvatten voor gemeenten om in samenwerking met andere partijen de regie te nemen bij de nazorg van een overval. Daarnaast heeft het CCV een database overvalpreventie ontwikkeld met een overzicht van landelijke, regionale en lokale initiatieven om slachtoffers van overvallen te ondersteunen.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van overvallen:

Rovers, B., & Mesu, S. (2015). Woningovervallen op ouderen: Een zeldzaam, maar heftig fenomeen. Justitiële Verkenningen, 41(6), 85-98.

Rovers, B. (2011). Als de goudduivels langskomen: Overvallen op juweliers. Justitiële Verkenningen, 37(3), 21-32.

Lindegaard, M. R., Bernasco, W., & De Vries, T. (2016). Overvallen in beeld: Gedrag van daders, slachtoffers en omstanders. Apeldoorn: Politie & Wetenschap; Amsterdam: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Houdt u zich ook bezig met dit thema? Of heeft u verdere suggesties voor dit dossier? Neem contact met ons op!