Slachtoffers van woninginbraak

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtofferschap van woninginbraak. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Het CCV over een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en mogelijke aanpak hiervan.

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers van woninginbraak. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, maar ook biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van woning- of auto-inbraak op het gebied van preventie.

SlachtofferWijzer.nl is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp en biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van woninginbraak.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) omvat maatregelen die men zelf kan nemen om een woning, flatgebouw en/of wijk veiliger te maken.
Er is tevens een quiz: ‘de inbraakchecker’, aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe veilig een woning momenteel is.

De Politie behandelt verschillende manieren van woninginbraak op haar website. Er worden tips gegeven over het voorkomen, herkennen en melden van dergelijke (inbraak)verdachte situaties. In de database Stopheling.nl, plaatst de politie gegevens over gestolen producten waarvan aangifte is gedaan. Wanneer deze producten te koop aangeboden worden, kan de potentiële koper via deze weg ontdekken dat het een gesloten product betreft.

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van woninginbraak:

Klein Haneveld, R. K., Boes, S., & Kop, N. (2012). Woninginbraken: Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen. Apeldoorn: Politieacademie.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de slachtoffers van woninginbraak (gevolgen, victimisatierisico, herhaald slachtofferschap).

Kloosterman, R. (2019). De woning en buurt van inbraakslachtoffers. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Roy Heerkens