Hanne Klapwijk

Junior onderzoeker
Universiteit Leiden & ViNe

Expertise
Huiselijk geweld


Bio

Na het voltooien van een bachelor Rechtsgeleerdheid en een bachelor Criminologie heeft Hanne op de Universiteit Leiden een master Criminologie en veiligheidsbeleid en een master Straf- en strafprocesrecht afgerond. Sinds februari 2023 is Hanne werkzaam op de Universiteit Leiden als junior onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie en bij ViNe. In het kader van haar werk als junior onderzoeker bij ViNe werkt Hanne samen met Pauline Aarten en Janne van Doorn aan een prospectief onderzoek naar de slachtofferreizen van slachtoffers van partnergeweld. Naast het inzichtelijk maken van deze slachtofferreizen, worden de behoeften, verwachtingen (vooraf) en de ervaringen (achteraf) van slachtoffers gedurende hun reis door de keten onderzocht. Tenslotte is Hanne naast haar werkzaamheden bij ViNe als junior onderzoeker betrokken bij verschillende onderzoeken op de Afdeling Strafrecht van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Betrokken bij thema’s

Hanne Klapwijk is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld

Projecten en publicaties

ViNe-onderzoek ‘slachtofferreizen bij partnergeweld’.

Contact