Slachtoffers van huiselijk geweld

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van huiselijk geweld. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Platform biedt uitweg voor mishandelde vrouwen

Partnergeweld raakt niet alleen financieel afhankelijke vrouwen

Pilot combizittingen huiselijk geweld leidt tot nieuwe werkwijze.

Het CBS dashboard Veilig Thuis geeft een overzicht van kindermishandeling en huiselijk geweld, vanuit het gezichtspunt van de Veilig Thuis organisaties. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingen per regio door de tijd heen, maar biedt ook de mogelijkheid om regio’s met elkaar te vergelijken. Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te bieden die gebruikt kan worden bij gesprekken binnen regio’s, tussen regio’s en tussen regionale en landelijke partijen. Het dashboard draagt zo bij aan een datagedreven leer- en verbetercyclus. De informatie op het dashboard is gebaseerd op de Beleidsinformatie Veilig Thuis, een proces waarbij alle Veilig Thuis-organisaties elk halfjaar gegevens aan het CBS leveren.

Organisaties

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor slachtoffers zelf, maar ook anderen/professionals die zich zorgen maken over de veiligheid van een ander kunnen een beroep doen op Veilig Thuis.

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, het faciliteren van lotgenoten contact, maar ook biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van verschillende type huiselijk geweld.

Slachtofferwijzer.nl is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp en biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (huiselijk) geweld.

De campagne ‘ik vermoed huiselijk geweld’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doel van de campagne is om ervoor te zorgen dat slachtoffers en omstanders niet hun ogen sluiten voor huiselijk geweld maar in actie komen. Dit kan door het gesprek aan te gaan met anderen in de omgeving, direct betrokkenen of advies te vragen aan hulpverleners.

Het nationale meerjaren programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: ‘Geweld hoort nergens thuis’, heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

Om intergenerationele overdracht bij slachtoffers van huiselijk geweld te voorkomen, wordt binnenkort het expertiseplatform Drakentemmers gelanceerd. Dit is een platform waar behandelaren hun expertise op het gebied van traumabehandeling na huiselijk geweld kunnen versterken.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van huiselijk geweld:

Aarten P.G.M., Boelema Robertus C., Alink L. & Liem M. (2020), Wanneer blaffende honden bijten: Een vergelijking tussen fataal en niet-fataal huiselijk geweld. Den Haag: Politie en Wetenschap.

Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., & Van Gelder, N. (2020). Pandemics and violence against women and childrenCenter for Global Deveopment, Working Paper 528.

Van Gelder, N., Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., & Oertelt-Prigione, S. (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinicalMedicine, 21. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100348.

Verband tussen economische zelfstandigheid en huiselijk geweld