Janine Janssen

Open Universiteit, Avans Hogeschool, Politieacademie en Nationale Politie

Expertise
Geweld in afhankelijkheidsrelaties; culturele aspecten van geweld; anders dan het menselijk leven


Bio van Janine Janssen

Prof.dr. Janine Janssen is cultureel antropoloog en criminoloog. Zij doet onderzoek naar verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en naar de aanpak daarvan. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in aspecten van samenwerking bij de preventie en aanpak van dat geweld. Daarnaast is Janine ook betrokken bij de groene criminologie en geïnteresseerd in slachtofferschap van ander dan menselijk leven.

Betrokken bij thema’s

Janine Janssen is betrokken bij de volgende thema’s

Cybercrime
Dierenmishandeling
Eergerelateerd geweld
Hate crime
Huiselijk geweld
Levensdelicten
LHBT+
LVB
Mensenhandel
Secundaire victimisatie
Stalking
Zedendelicten

Projecten en publicaties

Janssen, J. (2022). Maar heb je dat dan zelf ook allemaal meegemaakt? Cahier Politiestudies, 3(64), 147-152.

Janssen, J., Dreissen, W., & Juncker, K. (2022). Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor en tegenargumenten. Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.

Janssen, J., Timmer, W., van Marrewijk, J., & Bentvelzen, H. (2022). Geweld uit naam van de familie-eer bij migranten van Syrische komaf: Wat zag de politie in 2021? Tijdschrift voor Religie Recht en Beleid, 13(3), 21-35. doi: 10.5553/TvRRB/187977842022013003003

Contact