Slachtoffers uit de LHBT+ gemeenschap

In dit dossier wordt informatie gebundeld omtrent slachtofferschap onder LHBT+ personen. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Over het algemeen wordt onder LHBT+ de groep verstaan van: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele mannen en vrouwen en Transgender personen. De afkorting kan worden uitgebreid tot LHBTIQPA zodat mensen met een Intersekse conditie, mensen die Queer of Questioning zijn, en Panseksuele of Aseksuele personen, ook hieronder vallen. In zijn algemeenheid heeft de informatie in dit dossier betrekking tot slachtofferschap onder personen vanwege een specifieke genderoriëntatie en/of seksuele oriëntatie.

Organisaties

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen door zich in te zetten voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Transgender Netwerk Nederland is een stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van discriminatie van transgender personen is één van de meest actuele speerpunten. Het doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken.

BiPLus is een organisatie die streeft naar een bi+ inclusieve leef- en werkomgeving.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van LHBT+ slachtoffers:

Slachtofferschap naar seksuele oriëntatie:

Nikkelen, S., Tijdink, S., De Graaf, H., & Bakker, B. (2019). Seksuele gezondheid van lesbische, homoseksuele en biseksuele personen in Nederland anno 2017. Utrecht: Rutgers.

Slachtofferschap naar genderoriëntatie:

Cense, M., De Haas, S., & Doorduin, T. (2017). Sexual victimisation of transgender people in the Netherlands: prevalence, risk factors and health consequences. Journal of Gender-Based Violence, 1(2), 235–252.

Espelage, D. L., Merrin, G. J., & Hatchel, T. (2018). Peer victimization and dating violence among LGBTQ youth. Youth Violence and Juvenile Justice, 16(2), 156-173.

De Graaf, H., Bakker, B., & Wijsen, C. (2015). A world of difference: The sexual health of LGBT people in the Netherlands in 2013. Utrecht: Rutgers.