Carlo Contino

Adjunct directeur/hoofd beleid en programma’s bij Fonds Slachtofferhulp

Expertise
Onderzoek naar (mis)match tussen hulpbehoefte en -aanbod. Versterken van hulpverlening, rechtspositie, sociale steun en erkenning, stem van het slachtoffer.Bio

Carlo zet zich sinds 2002 bij het Fonds Slachtofferhulp in voor slachtoffers van een misdrijf, ongeval of ramp. Hij legt verbanden tussen wetenschap, beleid en praktijk. Ontwikkelt meerjarige multidisciplinaire programma’s om de positie van en hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren. Bijvoorbeeld de programma’s voor slachtoffers van seksueel geweld, van een verkeersongeval, van een medische misser.

Projecten en publicaties

Victims in Modern Society (VICTIMS): Longitudinaal bevolkingsonderzoek naar slachtofferervaringen en de gevolgen daarvan.

Pilotproject Casemanagement Medische Incidenten

Framing van verkeersgeweld; platform Het Ongeluk

Contact