Slachtoffers van verkeersdelicten

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van verkeersdelicten. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan verkeersslachtoffers. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, het faciliteren van lotgenoten contact, maar ook biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van verschillende type verkeersdelicten.

SlachtofferWijzer.nl is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp en biedt een overzicht van beschikbare hulp voor verkeersslachtoffers.

De Vereniging Verkeersslachtoffers is een lotgenotenvereniging van en voor verkeersslachtoffers, nabestaanden van een ernstig verkeersongeval, hun partners, familie en vrienden. De Vereniging geeft als belangenbehartiger de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem. Verder zorgt de vereniging ervoor dat zaken die belangrijk zijn voor verkeersslachtoffers de gewenste aandacht krijgen in de samenleving en politiek.

SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is hun missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer. SWOV helpt daarmee antwoord te vinden op vragen waar beleidsmakers en andere verkeersprofessionals mee te maken krijgen.

Veilig Verkeer Nederland is een maatschappelijke organisatie die werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Zij zorgen ervoor dat mensen zich bewust zijn van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is en dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een veiliger verkeer.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van verkeersslachtofferschap:

Aarten P.G.M., Ven P. van de & Ceulen R. (2020), De kracht van verbinding. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van lotgenotencontact voor nabestaanden van zware verkeersdelicten. Tijdschrift voor Criminologie, 62(1): 63-79.

Aarten P.G.M. & Ceulen R. (2019), Slachtoffers op het kruispunt (International Victimology Institute Tilburg, Tilburg University). Tilburg: INTERVICT/Stichting Achmea Slachtoffers en Samenleving.

In het project TrafVic van Fonds Slachtofferhulp wordt onderzocht hoe slachtoffers en nabestaanden van een ernstig verkeersongeval het best geholpen kunnen worden. Het project wordt ook specifiek gericht op de specialistische hulp aan kinderen die zelf slachtoffer zijn geworden, of iemand door een verkeersongeval zijn verloren.