Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Contactpersoon: Bart Bielars
Secretaris | Penningmeester Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Expertise
Huiselijk geweld; seksueel geweld; online criminaliteit; zorg; verkeer


Bio

SASS financiert projecten gericht op voorlichting, preventie, onderzoek of behandeling van slachtoffers. SASS is geen onderzoeksinstituut en verleent zelf geen slachtofferhulp. SASS staat voor Verbinden, Verbeteren, Vertalen, Verspreiden, Vernieuwen, Veerkracht voor slachtoffers.

Betrokken bij thema’s

SASS is (voornamelijk) betrokken bij de volgende thema’s

Projecten

De projecten die SASS sinds 1994 financieel heeft ondersteund, hebben vele facetten van slachtofferschap geraakt.

Belang van veerkracht, zorgen voor herstel en genoegdoening
Alle door SASS gefinancierde projecten omvatten drie belangrijke aandachtspunten voor slachtoffers:

    • Respect voor en aansluiting bij de veerkracht en empowerment van het slachtoffer
    • Zorg voor herstel van verbinding en vertrouwen
    • Een vorm van genoegdoening of eerherstel

Binnen de focusgebieden richt SASS zich met name op jongeren en mogelijke andere kwetsbare groepen die baat hebben bij het versterken van weerbaarheid en veerkracht. SASS vindt het belangrijk jongeren te steunen en sterker te maken in een essentiële en potentieel kwetsbare levensfase.

Contact