Slachtoffers van zedendelicten

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van zedendelicten. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Fonds Slachtofferhulp: De nieuwe zedenwet – recht doen aan zedenslachtoffers

Nare seksuele ervaringen en grensoverschrijdend gedrag komen nog steeds te vaak voor. In plaats van hulp te zoeken, blijven slachtoffers er vaak veel te lang mee rondlopen. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze zich schamen of de schuld bij zichzelf neerleggen. Om slachtoffers hiermee te helpen, is het Instagramkanaal genaamd Sam gelanceerd (@sam_is_er). Sam is een platform vanuit de Rijksoverheid voor iedereen met een nare seksuele ervaring, die je de weg naar professionele hulp wijst. Zoals: Slachtofferhulp Nederland, Centrum Seksueel Geweld en Politie Nederland.

Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.watkanmijhelpen.nl

CBS (24-9-2021): ‘Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie’ – Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie

Organisaties

Het Centrum voor Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van alle minderjarigen. Hun missie is het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarigen. Onderdeel van het EOKM zijn ook:

Het Meldpunt Kinderporno.

Helpwanted voor advies aan jongeren bij online seksueel misbruik.

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers van zedendelicten. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, het faciliteren van lotgenoten contact, maar ook biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van verschillende type zedendelicten.

SlachtofferWijzer.nl is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp en biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld.

De Politie behandelt verschillende type zedenmisdrijven op haar website zoals seksueel misbruik, grooming, loverboys en kinderporno. Er worden tips gegeven over het voorkomen, herkennen en melden van dergelijke misdrijven.

De website vraaghetdepolitie.nl geeft speciaal aan jongeren, antwoorden op vragen over veiligheid. Zo ook met betrekking tot het thema dwang en seks.

Vereniging Une Vie is een internationale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van zedendelicten:

Cense, M., & Redert, A. (2022). Wat bepaalt de impact van seksueel geweld? Verkennend onderzoek onder slachtoffers en hulpverleners. Utrecht: Rutgers expertisecentrum seksualiteit.

Van Manson, M., & Schwegler, V. (2021). Eigen schuld, dikke bult. Een verkennend onderzoek naar financiële afpersing met naaktbeelden
onder jongens. Amsterdam: EOKM.

Onderzoek uit 2019 van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken

Onderzoek uit 2017 door Regioplan, in opdracht van het WODC, onder slachtoffers van zedenmisdrijven: een verkenning van de overwegingen voor contact met politie en/of hulpverlening