Alice Bosma

Onderzoeker bij het Openbaar Ministerie en het NSCR

Expertise
Participatie; ideal vicim; secundaire victimisatie; spreekrecht


Bio

Na het behalen van een research master in Law (LLM) en de master Victimology & Criminal Justice (MSc) schreef Alice Bosma ook haar proefschrift aan Tilburg University. Ze promoveerde in 2019 op het proefschrift ‘Emotive Justice’, waarin ze reacties van strafrecht-professionals en niet-professionals richting emotionele slachtofferverhalen in het strafrecht onderzocht. Als universitair docent werkt ze op het snijvlak van juridische en victimologische kennis. Haar werk kenmerkt zich door een zeer multidisciplinair karakter. Zij houdt zich nog steeds bezig met interactie tussen slachtoffer en derde, in het strafrecht en daarbuiten. Actuele thema’s die haar aandacht hebben zijn o.a.: reacties op slachtoffers van zedendelicten, reacties op nieuwe vormen van slachtofferschap (bijv. cybercrime), slachtofferparticipatie in de tenuitvoerleggingsfase, uitingen van sociale steun op social media, interactie in herstelrechtelijke trajecten.

Betrokken bij thema’s

Alice Bosma is betrokken bij de volgende thema’s

Publicaties

Bosma, A. K., Groenhuijsen, M. S., & De Vries, G. M. (2020). De positie van het slachtoffer bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging in rechtsvergelijkend perspectief. Delikt en delinkwent, 50(3), 187-206.

Bosma, A. K. (2019). Emotive Justice. Laypersons’ and legal professionals’ evaluation of emotional victims within the just world paradigm. Wolf Legal Publishers.

Bosma, A. K., Mulder, E., Pemberton, A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2018). Observer reactions to emotional victims of serious crimes: Stereotypes and expectancy violations. Psychology, Crime & Law, 24(9), 1-21. 

Booth, T., Bosma, A. K., & Lens, K. M. E. (2018). Accommodating the expressive function of victim impact statements: The scope for victims’ voices in Dutch courtrooms. The British Journal of Criminology, 58(6), 1480-1498. 

Contact