Slachtoffers van mensenhandel

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van mensenhandel. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ werkt aan het verminderen van het aantal slachtoffers.

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers na mensenhandel. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, daarnaast faciliteren ze contact met lotgenoten en biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van verschillende vormen van mensenhandel.

De Wegwijzer Mensenhandel verwijst vaak door naar een zorgcoördinator, omdat de zorgcoördinator het beste zicht heeft op het hulpaanbod binnen een regio. Het doel voor elke zorgcoördinator is om de belangen van slachtoffers mensenhandel te behartigen en om een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers te organiseren. Zie hier een overzicht van de betreffende zorgcoördinatoren per regio.

Het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) zet zich in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Ze brengen de aard en omvang van mensenhandel in beeld, signaleren, adviseren en agenderen, coördineren zorgcoördinatie en opvang, geven voorlichting en hebben een verbindende rol in de keten.

Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is een initiatief van Terre des Hommes en CoMensha. Bij een vermoeden van een minderjarig slachtoffer van mensenhandel kan er contact worden opgenomen met het meldpunt. Zij geven advies en doen onderzoek naar seksuele en criminele uitbuiting van minderjarigen.

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers daarvan. De focus ligt op arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche.

Het Rode Kruis begeleidt buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die geen verblijfvergunning hebben. Ze ondersteunen tijdens de complexe verblijfsprocedures, versterken hun zelfredzaamheid en stellen hen in staat hun rechten te benutten door uitleg en ondersteuning te geven.

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Ze bieden opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en zijn gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging.

Onderdeel van Fier is het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Onder het motto ‘Maak mensenhandel zichtbaar’, voert het CKM de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting in Nederland doormiddel van onderzoek.

Slachtoffers van Loverboys kunnen gespecialiseerde hulp krijgen via het NJi middels drie specifieke programma’s: PINQ-crisis biedt opvang en crisisinterventie aan deze doelgroep. Asja is 7×24-uursprogramma in een open setting. PINQ-gesloten is een zorgprogramma in een gesloten setting.

Politie Nederland heeft speciaal opgeleide rechercheurs voor slachtoffers van mensenhandel waarbij dezen informatie kunnen geven over wat slachtoffer nodig heeft en de daarbij passende mogelijkheden. De rechercheur legt ook uit wat slachtoffer kan verwachten na het doen van aangifte.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van mensenhandel:

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen:
Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019
Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016-2020

Rijken, C., Khadraoui, L., & Bollen, C. (2020). File study of trafficking cases in the Netherlands. In M. González Bleifuss (Ed.), Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims: Consequences for stakeholders (pp. 279-306). Thomson Reuters/Aranzadi.

Rijken, C., & Bollen, C. (2020). International legal context: The state’s obligation to address psychological health impact of human trafficking. In M. González Beilfuss (Ed.), Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims: Consequences for stakeholders (pp. 75-88). Thomson Reuters/Aranzadi.