Essa Reijmers

Senior beleidsadviseur bij
Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Expertise
Partnergeweld, vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, landelijke onderzoeksagenda


Bio

Essa Reijmers ondersteunt bij Valente het landelijk netwerk vrouwenopvang en onderhoudt hiertoe contact met lidinstellingen, Ministeries, VNG en andere externe stakeholders. Het landelijk netwerk vrouwenopvang werkt in het kader van haar Transformatieagenda 2021 – 2023 o.a. het versterken van de systeemgerichte integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, het vergroten van gendersensitiviteit daarin en aan beter zicht op beschikbare capaciteit aan opvang en gespecialiseerde ambulante begeleiding. Daarnaast werkt Essa aan de landelijke onderzoeksagenda 2020 – 2024 voor Beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang en de overstijgende thema’s van de branchevereniging, zoals participatie en armoede/schulden. Zij werkt hierin samen met een werkgroep van onderzoekers werkzaam bij lidinstellingen en onderhoudt netwerkcontacten met kennisinstituten en onderzoekersnetwerken. Doel van de onderzoeksagenda is om onderzoek, praktijk en beleid dichter bij elkaar te brengen, resultaten van onderzoek beter benutten, (meer) samenhang in onderzoek en kennisdeling stimuleren. De werkgroep wil een impuls geven aan samenwerking tussen leden van Valente en onderzoekers/kennisinstituten. Met collega’s bij Valente en bestuurders van lidinstellingen zorgt Essa ervoor dat voor onze cliënten en medewerkers relevante onderzoeksthema’s en vraagstukken op de agenda komen bij landelijke beleidsmakers en onderzoekersnetwerken. Voor haar komst naar Valente was Essa 22 jaar werkzaam voor een van de grotere vrouwenopvanginstellingen, waar zij vernieuwingsprojecten op het gebied van methodiekontwikkeling leidde en verantwoordelijk was voor onderzoek hiernaar.

Betrokken bij thema’s

Essa Reijmers is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld
Eergerelateerd geweld
Mensenhandel
Stalking
Secundaire victimisatie
Systeemgerichte integrale aanpak huiselijk geweld
Intergenerationele overdracht van patronen van huiselijk geweld

Projecten en publicaties

Voor meer informatie over het landelijk netwerk vrouwenopvang:
https://www.valente.nl/netwerken/basisnetwerk-landelijk-netwerk-vrouwenopvang/

Voor meer informatie over de onderzoeksagenda van Valente:
https://www.valente.nl/netwerken/themanetwerk-onderzoekagenda/

Contact