Slachtoffers van eergerelateerd geweld

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van eergerelateerd geweld. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Brabants Dagblad (17-07-21): Opvang slachtoffers eergerelateerd geweld bij Sterk Huis zit (weer) bomvol

Organisaties

De slachtofferwijzer over eergerelateerd geweld

Landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld (LEC EGG)

Veilig Thuis beschikt over veel deskundigheid op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een expertiseteam bestaat uit Veilig Thuis-medewerkers met elk hun eigen deskundigheid op een bepaalde complexe vorm van geweld. Eén van die expertisegebieden is eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, vrouwenbesnijdenis en culturele sensitiviteit.

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering.

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van eergerelateerd geweld:

Janssen, J. (2010). Overeenkomsten en verschillen tussen huiselijk en eergerelateerd geweld. Justitiële verkenningen, 36(8), 115-125.

Movisie: toolkit tegen geweld

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Suzanne Bouma
Janne van Doorn
Kristine Evertz
Janine Janssen
Roy Heerkens
Danielle Lako
Essa Reijmers