Janne van Doorn

Projectleider ViNe
Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden

Expertise
Stereotypering, emoties en beslissingen in relatie tot (geobserveerd of geanticipeerd) slachtofferschap


Bio

Janne van Doorn is sinds augustus 2016 universitair docent aan het instituut Strafrecht en Criminologie van de universiteit Leiden. Ze heeft Psychologie gestudeerd aan Tilburg University en is in 2010 geslaagd voor de tweejarige Research Master in Social and Behavioral Sciences. Tijdens haar master is ze onderzoeksassistent geweest bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Janne is vervolgens haar promotie aan het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research (TIBER) en het departement Sociale Psychologie van Tilburg University gestart. Ze heeft haar proefschrift over de prosociale consequenties van boosheid op 19 november 2014 verdedigd. Daarna is ze werkzaam geweest als medewerker extern onderzoek bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag en als docent Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit.

Betrokken bij thema’s

Janne van Doorn is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap
Secundaire victimisatie
Spreekrecht
Eergerelateerd geweld
Emoties
Stereotypering
Reacties derden/algemeen publiek op slachtofferschap

Projecten en publicaties

Janne heeft een achtergrond in de (emotie)psychologie en doet onderzoek naar stereotypering en emoties in relatie tot slachtofferschap.

Brands, J., & Van Doorn, J. (2022). The measurement, intensity and determinants of fear of cybercrime: A systematic review. Computers in Human Behavior, 127, 107082. doi: 10.1016/j.chb.2021.107082

Kunst, M., De Groot, J., Meester, J., & Van Doorn, J. (2021). The impact of victim impact statements on legal decisions in criminal proceedings: A systematic review of the literature across jurisdictions and decision types. Aggression and Violent Behavior, 56, 101512.

Van Doorn J., Kunst, M. J. J., Brands J., & De Keijser, J. W. (2020). De rol van slachtoffercompensatie in de publieke waardering van strafoplegging, Tijdschrift voor Criminologie, 62(1), 34-47.

Van Doorn, J., & Koster N. N. (2019). Emotional victims and the impact on credibility: A systematic review, Aggression and Violent Behavior, 47, 74-89. doi: 10.1016/j.avb.2019.03.007

Van Doorn, J. (2018). Anger, feelings of revenge, and hate. Emotion Review, 10(4), 321-322.

Van Doorn, J., Zeelenberg, M., & Breugelmans (2014). Anger and prosocial behavior. Emotion Review, 6(3), 261-268.

Contact