Onderzoek slachtoffer-reizen

Op deze pagina vindt u informatie over (deelname aan) het ‘slachtofferreizen’-onderzoek dat door ViNe wordt uitgevoerd.


Uitleg en deelname

Vanuit het Kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) en de Universiteit Leiden is een onderzoek gestart naar zogenaamde ‘slachtofferreizen’ bij partnergeweld. Slachtoffers kunnen vanaf het moment dat slachtofferschap dreigt of plaatsvindt te maken krijgen met veel verschillende (hulp)instanties en ketenpartners. Ieder slachtoffer ‘reist’ op een andere manier door de keten. Middels dit onderzoek proberen wij de verschillende instanties die betrokken (kunnen) zijn in het kader van (juridische)hulpverlening aan- en/of ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld te inventariseren. Daarnaast heeft dit onderzoek tot doel om de verwachtingen, behoeften en ervaringen die spelen bij slachtoffers van partnergeweld tijdens hun reis door de keten in kaart te brengen.

Bent u slachtoffer geweest van partnergeweld? Gaat u op dit moment starten met een juridisch of hulpverleningstraject of bent u reeds begonnen met uw reis door keten? Dan zouden wij het erg waarderen als u met het onderzoek zou meedoen. Hier vindt u een informatieve flyer die wat meer informatie over het doel, de duur en de methoden van het onderzoek bevat. Bij interesse in deelname, vragen we u contact op te nemen met Hanne Klapwijk via victimologie@law.leidenuniv.nl

Ook instanties die willen meehelpen om het onderzoek bij slachtoffers onder de aandacht te brengen, kunnen meer informatie vinden via deze flyer.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Hanne Klapwijk
Pauline Aarten
Janne van Doorn