Jelle Brands

Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden

Expertise
Veiligheidsbeleving, Angst voor criminaliteit, Percepties van toezicht.


Bio

Jelle Brands is opgeleid en gepromoveerd als stadsgeograaf, en werkt sinds 2015 bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden. Zijn interesse gaat uit naar de dagelijkse ervaringen van stedelijke openbare ruimten in het algemeen, met een focus op stedelijke veiligheid/onveiligheid en angst voor slachtofferschap van criminaliteit. In zijn onderzoek richt hij zich ook op de vraag hoe we door beleid en handhaving de publieke ruimten in steden veiliger kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven (levendigheid, diversiteit en vrijheid). In de afgelopen jaren heeft Jelle ook onderzoek gedaan naar de zorgen die burgers hebben over slachtofferschap van online-criminaliteit. Op bovengenoemde onderwerpen heeft Jelle bijdragen geleverd binnen een verscheidenheid aan (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, evenals in Nederlandstalige vaktijdschriften.

Betrokken bij thema’s

Jelle Brands is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap
Cybercriminaliteit
Uitgaansgeweld

Projecten en publicaties

Brands, J., & Van Doorn, J.(2022). The measurement, intensity and determinants of fear of cybercrime: A systematic review. Computers in Human Behavior, 127, 107082. doi: 10.1016/j.chb.2021.107082

Brands, J., & Van Wilsem, J. A. (2021). Connected and fearful? Exploring fear of online financial crime, Internet behaviour and their relationship. European Journal of Criminology, 18(2), 213-234.

Brands, J., Van Doorn, J., & Spithoven R. (2021). Supplemental safety? Exploring experienced safety in relation to other qualities of successful public spaces. Journal of Urban Design, 26(1), 59-74.

Brands, J., & Van Doorn, J. (2018). Doe het zelf? Strategieën om je veiliger te voelen tijdens een avond uit. Justitiële Verkenningen 44(6), 83-99.

Contact