Slachtoffers van uitgaansgeweld

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van uitgaansgeweld. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

NOS (17-01-2020): Meer extreem uitgaansgeweld

Van Egmond, P., & Nauta, O. (2014). Uitgaansgeweld: Een landelijke definitie. Amsterdam: DSP-groep.

Door het hele land zijn er gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Binnen dit programma ligt de nadruk daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan.

 

Organisaties

Slachtofferwijzer helpt slachtoffers van geweldsdelicten door hen te verwijzen naar relevante organisaties die ondersteuning op emotioneel, financieel, praktisch of juridisch gebied bieden.

Slachtofferhulp biedt praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers van geweld. Dat kan in de vorm van een (anoniem) gesprek of chat met een medewerker, daarnaast faciliteren ze contact met lotgenoten en biedt hun website nuttige informatie aan slachtoffers van geweld.

Steunpunt uitgaansgeweld is een steunpunt ontwikkeld door Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hier kunnen horeca-ondernemers aankloppen en het steunpunt denkt mee bij het probleem, biedt verschillende beschikbare aanpakken en geeft persoonlijk advies.

Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen.

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van uitgaansgeweld:

Boutellier, J. C. J., Van der Land, M., de Groot, I., & Visser, R. (2014). Uitgaansgeweld en de morele setting van het uitgaan in Amsterdam. Tijdschrift voor Veiligheid13(1), 3-19.

Van der Linden, J., Knibbe, R. A., & Joosten, J. (2004). Daders en Slachtoffers aan het woord: Een exploratief onderzoek naar uitgaansgeweld. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Brands, J., & Van Doorn, J. (2018). Doe het zelf? Strategieën om je veiliger te voelen tijdens een avond uit. Justitiële Verkenningen 44(6), 83-99.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Jelle Brands
Carlo Contino
Babette de Graaff
Roy Heerkens
Richard Korver
Yoram Pieters
Gert Jan Slump