Gert Jan Slump

Criminoloog & herstelrechtexpert
bij Restorative Justice Nederland

Expertise
Herstelrecht; strafrecht; professionalisering; slachtofferhulp; rechtsverwerking; veerkracht; ervaringsdeskundigheid; secundaire victimisatie


Bio

Zelfstandig gevestigd criminoloog per 1 september 2009. Inhoudelijke kennisvelden van zijn eigen praktijk zijn herstelrecht, strafrecht, samenlevingsopbouw, democratische besluitvorming en veiligheid. Hij ontwikkelt projecten vanuit Stichting Restorative Justice Nederland, Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en Communityprocessing.

Gert Jan Slump koppelt grote kennis van zaken aan een handelingsgerichte en waardengedreven en inspirerende wijze van werken. Daarbij heeft hij een natuurlijk gevoel voor de organisatorische kant van projecten en opdrachten. Hij is een veelgevraagd spreker en inleider.

Betrokken bij thema’s

Gert Jan Slump is betrokken bij de volgende thema’s

Hate crime
Herstelrecht
Rampen/crisis
Secundaire victimisatie
Uitgaansgeweld
Verkeersdelicten
Vermogensdelicten
Zedendelicten

Huidige projecten

Project rond het burgerinitiatief Voorstel van wet Herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering – Changing Justice Gears: naar een herstelgerichte en responsieve rechtspraak

Publicaties

Claessen, J. A. A. C., Pinkster, A. P. L., & Slump, G. J. (2021). De mogelijke meerwaarde van mediation in de tenuitvoerleggingsfaseSancties, 2(1), 5-16.

Contact