Secundaire victimisatie

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent secundaire victimisatie. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Wat mij kan helpen is een overheidscampagne dat middels verhalen van lotgenoten slachtoffers van seksueel geweld stimuleert om professionele hulp te zoeken. Één van de redenen voor slachtoffers om geen melding te maken, is namelijk de angst voor victim blaming, wat secundaire victimisatie in de hand kan werken.

Organisaties

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) biedt financiële ondersteuning aan het onderzoek naar herstelrecht als oplossing van secundaire victimisatie.

Slachtofferhulp Nederland informeert, adviseert en ondersteunt slachtoffers over passende beschermingsmogelijkheden, tijdens alle fasen van het strafproces. Dankzij de individuele beoordeling van slachtoffers door de politie kan Slachtofferhulp Nederland een gewijzigde beschermingsbehoefte van kwetsbare slachtoffers kenbaar maken bij de politie en/of het OM. Zo werken Politie, OM en Slachtofferhulp Nederland samen aan gerichtere inzet van passende beschermingsmaatregelen en voorkomen we herhaald slachtofferschap, secundaire victimisatie, vergelding en intimidatie.

De slachtofferwijzer over victim blaming

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van secundaire victimisatie:

Bosma, A., Mulder, E., Pemberton, A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2018). Observer reactions to emotional victims of serious crimes: Stereotypes and expectancy violations. Psychology, Crime & Law, 24(9), 1-21.

Bosma, A., Mulder, E., Pemberton, A. (2018). The ideal victim through other(s’) eyes. In M. Duggan (ed.), Revisiting the ‘ideal victim’: Developments in critical victimology. Bristol: Policy Press.

Elbers, N., & Becx, I. (2020). Secundaire victimisatie als probleem. Herstelrecht als oplossing? Een onderzoek naar de reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in Nederland. Amsterdam: NSCR.

Rijken, C., & Khadraoui, L. (2020). Secondary victimization of trafficking victims and law enforcement interventions. In M. González Beilfuss (Ed.), Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims: Consequences for stakeholders (pp. 57-74). Thomson Reuters/Aranzadi.

Van Doorn, J., & Koster N. N. (2019). Emotional victims and the impact on credibility: A systematic review, Aggression and Violent Behavior, 47, 74-89. doi: 10.1016/j.avb.2019.03.007