Annemarie ten Boom

Onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer

Expertise
Slachtofferbehoeften; ervaringen; slachtoffer-dader relatie; aangiftegedrag; onderzoek slachtofferbeleid; huiselijk geweld; kindermishandeling


Bio

Annemarie ten Boom is sociaal wetenschapper en werkte na haar afstuderen vijf jaar bij de sportkoepel NOC*NSF aan beleid tegen seksueel misbruik in de sport. Daarna werkte ze 20 jaar bij het WODC, waar zij tientallen studies begeleidde. In 2016 promoveerde Annemarie op een proefschrift over het effect van slachtoffer-dader relatie op de slachtofferervaringen en de behoeften van slachtoffers m.b.t. justitie. Verder leidde zij o.a. een groot prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld, kindermishandeling en de samenloop daarvan in gezinnen in Nederland. Sinds begin 2022 werkt Annemarie als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer.

Betrokken bij thema’s

Annemarie is betrokken bij de volgende thema’s

Publicaties

Ten Boom, A. (2022). How do victims with the need for protection judge their experiences with the police in the Netherlands? Erasmus Law Review. Forthcoming.

Ten Boom, A., Pemberton, A., & Groenhuijsen, M. (2019). The need for protection and punishment in victims of violent and nonviolent crime in the Netherlands: The effect of relational distanceVictims & Offenders, 14(2), 222-238.

Ten Boom, A., & Wittebrood, K. (2019). De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Den Haag: WODC.

Ten Boom, A. (2016). Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden. Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie. Tilburg University.

Ten Boom. A. & Witkamp, B. (2016). De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen. Een literatuurverkenning. Den Haag; WODC.

Contact