Eva Mulder

Onderzoeker bij het NSCR

Expertise
Reacties op slachtofferverhalen; Seksueel geweld; Gender; Normaliteit; Narratieve victimologie


Bio

Eva Mulder is beleidsonderzoeker op het terrein van criminaliteit en recht bij Regioplan en als researchfellow verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Met een bachelor in psychologie (Rijksuniversiteit Groningen), inclusief keuzevakken in gender studies en filosofie (University of Sydney), en een master Victimology and Criminal Justice (Tilburg University) heeft zij een brede sociaalwetenschappelijke achtergrond. In 2021 promoveerde zij aan Tilburg University op onderzoek naar de reacties van derden op mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Haar proefschrift kenmerkt zich door een sterk interdisciplinaire inslag en een verscheidenheid aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Enkele onderwerpen die Eva blijven interesseren: reacties van derden op en betekenisgeving aan seksueel geweld; sociaal constructionisme en normen rondom slachtofferschap (bv. in de vorm van (gender)stereotypen en verkrachtingsmythes); narratieve victimologie.

Betrokken bij thema’s

Eva is betrokken bij de volgende thema’s

  • Publicaties

Mulder, E. (2021). The normality of rape? Observer reactions to stories of female and male sexual assault. [dissertatie].

Mulder, E., & Olsohn, S. (2020). Scripted reality: How observers make sense of a non-consensual sexual encounter. Sex Roles.

Mulder, E., Pemberton, A., & Vingerhoets, A. (2020). The feminizing effect of sexual violence in third-party perceptions of male and female victims. Sex Roles, 82(1), 13-27.

Pemberton, A., Mulder, E., & Aarten, P. G. (2019). Stories of injustice: Towards a narrative victimology. European Journal of Criminology, 16(4), 391-412.

Bosma, A., Mulder, E., & Pemberton, A. (2018). The ideal victim through other(s’) eyes. In M. Duggan (ed.) Revisiting the ‘ideal victim’: Developments in critical victimology. Bristol: Policy Press.

Contact