Iris Becx

Promovenda
Vrije Universiteit Amsterdam/Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Expertise
Herstelrecht; secundaire victimisatie; slachtofferbehoeften; verkeersslachtoffers; slachtofferrechten; slachtofferadvocatuur


Bio

Iris Becx is als promovenda verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving. In haar onderzoek richt ze zich op de immateriële behoeften van slachtoffers van criminaliteit en verkeersongevallen. Belangrijke thema’s daarin zijn secundaire victimisatie, herstel en herstelrecht.

Ze studeerde af aan de master Victimology and Criminal Justice en deed tijdens haar studie vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland. Ze is in haar woonplaats Utrecht actief als buurtbemiddelaar.

Betrokken bij thema’s

Pauline is betrokken bij de volgende thema’s

Huidige projecten

Project Contact Helpt (2021-heden)

Publicaties

Becx, I. (2020). Herstelrecht op het gebied van verkeersongevallen. Recht der Werkelijkheid, 41(2), p. 78-83.

Elbers, N. & Becx, I. (2020). Secundaire victimisatie als probleem. Herstelrecht als oplossing? Een onderzoek naar de reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in Nederland. Boom Juridisch

Elbers, N., Becx, I. (2020). Herstelrecht. In: Bijleveld, C., Akkermans, A., Malsch, M., Marseille, B. & Smit, M. (eds.). Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies. Den Haag: Boom Juridisch, p. 913-937.

Elbers, N. A., Meijer, S., Becx, I. M., Schijns, A. J. J. G. & Akkermans, A. (2018). Slachtofferadvocatuur: De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Amsterdam: NSCR.

Contact