Berber Laarman

Docent onderzoeker
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit

Expertise
Medische fouten, calamiteiten, klachten, tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht, gezondheidszorg, patiënten, zorgverleners, second victim, herstelrecht


Bio

Sinds 2015 houd ik mij aan de VU in bredere zin bezig met juridische procedures die gaan spelen in het traject na een klacht of incident in de gezondheidszorg. Mijn promotieonderzoek betrof een multimethodisch onderzoek naar de rol van het recht als er iets misgaat in gezondheidszorg. Om inzicht op te doen naar openheid in de praktijk heb ik samen met een multidisciplinaire onderzoeksgroep bestaande uit onderzoekers van de VU, het Nivel en het Amsterdam UMC het OPEN Leernetwerk opgezet. Het OPEN Leernetwerk is een leernetwerk van ziekenhuizen en onderzoekers dat werkt aan meer openheid na incidenten in ziekenhuizen (https://openindezorg.nl/)

Betrokken bij thema’s

Berber Laarman is betrokken bij de volgende thema’s

Herstelrecht
Secundaire victimisatie
Medische fouten

Projecten en publicaties

Project OPEN (www.openindezorg.nl), gestart in 2015
Voor publicaties omtrent OPEN zie www.openindezorg.nl/kennisdocumenten

Laarman, B. (2019). Just culture en herstelrecht in de afwikkeling van medische schade. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 19(3), 65-89.

Laarman, B. S., & Akkermans, A. J. (2021). Innovating compensation for medical liability in the Netherlands. In D. Bach-Golecka (Ed.), Compensation schemes for damages caused by healthcare and alternatives to court proceedings: Comparative law perspectives (pp. 269-292). (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, Vol. 53). Switzerland: Springer Nature.

Laarman, B. S., Akkermans, A., Legemaate, J., Bouwman, R., & Friele, R. (2018). Ervaringen met de organisatie van een OPEN beleid in Nederlandse ziekenhuizen: Verslag en resultaten van handelingsonderzoek. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Laarman, B. S. (2015). ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen… Art. 7:658 BW en de zorg voor de medisch specialist. Verkeersrecht, 42-48.

Contact