Slachtoffers van medische fouten

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtofferschap van medische fouten. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Organisaties

Fonds Slachtofferhulp – programma medische incidenten
https://fondsslachtofferhulp.nl/programma/medische-incidenten/

Cijfers medische fouten
https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-cijfers-medische-fouten-nederland/

De Patientenfederatie
http://www.patientenfederatie.nl

Stichting Openheid na Incidenten
https://www.openheidincidenten.nl/
Stichting Open Disclosure verzorgt informatie en training over openheid aan zorg professionals.

De Jonge Dokter
https://dejongedokter.nl/

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van medische fouten:

www.openindezorg.nl
Projectwebsite van het OPEN Leernetwerk. Op de website worden academische publicaties gedeeld evenals nieuws en praktische handvatten voor de praktijk.

www.secondvictim.be
Projectwebsite van de Second Victim onderzoekslijn van de KU Leuven, waar academische publicaties en nieuws worden gedeeld.

www.goedopgelost.nl
‘Goed Opgelost’ gaat over de communicatie tussen artsen en patiënten wanneer er in het behandelproces iets mis is gegaan. In Goed Opgelost komen artsen en patiënten aan het woord die op een open manier hierover met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Friele, R. D., Legemaate, J., Wijne, R. P., Munshi, R. T., Knap, L. J., Bouwman, R. J. R., & Sankatsing, V. D. V. (2021). Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg [rapport]. Den Haag: ZonMW 2021.

Brollman, H. (2019). Handboek openheid na incidenten in de zorg: Over communicatie, cultuur en peer-support. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.

Laarman, B. (2022). De rol van het recht als er iets misgaat in de gezondheidszorg: Over openheid in de praktijk, de manco’s van het medisch tuchtrecht en een betere afwikkeling van schade (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Te raadplegen via: https://research.vu.nl/en/publications/de-rol-van-het-recht-als-er-iets-misgaat-in-de-gezondheidszorg

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Carlo Contino
Berber Laarman