Sanne van Can

Juridisch behandelaar bij Schadefonds Geweldsmisdrijven
en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden

Expertise
Geestelijke gezondheidszorg, rechtspraak, schadeverhaal, erkenning, gepreksvoering, beoordeling verklaringen, rechtspsychologie


Bio

Sanne van Can (1989) is rechtspsychologe. Aan de Universiteit Maastricht volgde zij de bachelor Mental Health Sciences en de master Psychology & Law. In dat kader deed ze onderzoek naar het interpreteren door juridische professionals van verklaringen van slachtoffers en getuigen. Het leidde tot haar eerste publicatie. In haar loopbaan heeft zij verder via verschillende functies en activiteiten (juridisch en sociaalwetenschappelijk) het rechtssysteem in de praktijk met een rechtspsychologisch oog bekeken. In het bijzonder heeft zij hierbij aandacht voor slachtoffers. Ze is bijvoorbeeld alert op rechtsgelijkheid, en ze vindt het belangrijk dat juridische professionals zich bewust zijn van effecten van trauma op slachtoffers.

Als persoon streeft Sanne ernaar creatief te denken en voorbij de gebaande paden te kijken. Haar rechtspsychologische kennis zet ze het liefst in op het snijvlak van onderzoek en praktijk. Dit heeft ertoe geleid dat zij als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden is gestart met promotieonderzoek naar de beslispraktijk van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, waar zij zelf werkzaam is. Sanne beoordeelt als juridisch behandelaar aanvragen met betrekking tot geweldsmisdrijven. Als promovendus onderzoekt ze hoe bij het beoordelen van deze aanvragen door de juridisch behandelaren invulling wordt gegeven aan hun discretionaire bevoegdheid. Voor Sanne is het belangrijk dat dit onderzoek een bruikbare bijdrage gaat opleveren voor de praktijk.

Betrokken bij thema’s

Sanne van Can is betrokken bij de volgende thema’s

Mensenhandel
Secundaire victimisatie
Zedendelicten
Rechtsgelijkheid
Zeden- en geweldsdelicten
Bevragen en verklaren
Schadeverhaal
Erkenning en genoegdoening
Kind en jeugd(zorg)

Projecten en publicaties

– Tijdelijke regeling Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Gestart in december 2020.

– Promotieonderzoek: Beslispraktijk Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Van der Meer, M., Maliepaard, M., Schans, D., & Van Can, S. (2020). Wanneer en waarom vragen slachtoffers van mensenhandel asiel aan? Asiel- en Migrantenrecht, 5, 235-240.

Van Can, S. (2020). Willekeur in immateriële schadevergoeding? Nederlands Juristenblad, 22, 1593-1599.

Van der Meer, M., Maliepaard, M., Van Can, S., & Schans, D. (2020). De weg(en) naar verblijfsrecht. Waarom buitenlandse slachtoffers mensenhandel gebruik maken van de asielprocedure. Den Haag: WODC.

Van Can, S. (2016). Interpreteren van verklaringen van mensenhandelslachtoffers is complex. De theorie achter de praktijk. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 41, 53.

Van Can, S., Dodier, O., Otgaar, H., & Verkampt, F. (2016). The benefits of multiple recollection strategies on adolescents’ testimonies: Quality versus within-statement consistency? Journal of Forensic Practice, 18, 118-130.

Contact