Marlou Overheul

Promovenda
Universiteit Utrecht

Expertise
Alternatieve compensatieregelingen, immateriële schadevergoeding, angstschade


Bio

Marlou Overheul studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij een aantal jaar als wetenschappelijk medewerker bij de civiele sector van de Hoge Raad. Op dit moment is zij bezig met een promotieonderzoek naar alternatieve compensatieregelingen voor beroepsziekten. Verder houdt zij zich bezig met immateriële schadevergoeding en angstschade.

Betrokken bij thema’s

Marlou Overheul is betrokken bij de volgende thema’s

Secundaire victimisatie
Herstelrecht
Rampen of crisis

Projecten en publicaties

Overheul, A. M. (2021). Naar een alternatief compensatiesysteem voor beroepsziekten? Blogpost Ucall

Overheul, A. M. (2021). Geestelijk letsel bij smartengeld: in het algemeen geen in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist. Ars Aequi, 944-949.

Overheul, A. M. (2021). Vergoeding van shockschade sinds de invoering van de Wet vergoeding affectieschade: Een greep uit en op de rechtspraktijk. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 1, 1-11.

Overheul, A. M., Rijnhout, R., & Van den Bos, K. (2020). Een publiek gefinancierd compensatiesysteem voor zorgpersoneel. Een goed alternatief? Nederlands Juristenblad, 26, 1880-1883.

Overheul, A. M. (2017). Angst als juridisch relevante schade. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 176.

Contact