Marc Groenhuijsen

Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie bij Tilburg University

Expertise
Slachtofferrechten; Schadeloosstelling; Internationale rechtsinstrumenten; Rechtsvergelijking


Bio

Prof. dr. Marc Groenhuijsen is hoogleraar straf(proces)recht en victimologie in Tilburg (sinds 1987). Hij was voorzitter van Slachtofferhulp Nederland; voorzitter van Victim Support Europe en president van de World Society of Victimology.

Betrokken bij thema’s

Marc Groenhuijsen is betrokken bij de volgende thema’s

Recente publicaties

Groenhuijsen, M. (2021). Principiële en praktische ideeën omtrent het hoger beroep in strafzaken. Delikt en Delinkwent2021(3), 171-182. [15].

Bosma, A., Groenhuijsen, M., & de Vries, M. (2020). De positie van het slachtoffer aan de voorkant van de executiefase. Delikt en Delinkwent50(2), 68-82. [7].

Groenhuijsen, M. (2019). Recent past and immediate future challenges of victimology in a volatile environment. In R. Peacock (Ed.), Victimology in Africa (3 ed., pp. 363-387). Van Schaik.

Groenhuijsen, M., Pemberton, A., Goethals, K. R. (Ed.), Meynen, G. (Ed.), & Popma, A. (Ed.) (2019). Slachtoffers van misdrijven. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek forensische psychiatrie (pp. 421-433). De Tijdstroom.

ten Boom, A., Pemberton, A., & Groenhuijsen, M. (2019). The need for protection and punishment in victims of violent and nonviolent crime in the Netherlands: The effect of relational distance. Victims & Offenders14(2), 222-238.

Contact