Slachtoffers van fraude

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van fraude. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

De Fraudehelpdesk ondersteunt slachtoffers van fraude door hen te adviseren en nar de juiste instanties door te verwijzen. Daarnaast zetten zij zich in voor de bewustwording onder burgers en bedrijven.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van fraude:

Een themanummer van Justitiële Verkenningen: nieuwe vormen van oplichting en fraude.

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2018). Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers. Tijdschrift voor Veiligheid, 17, 54-65.