Rutger Leukfeldt

Senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en lector bij het Centre of Expertise Cybersecurity van de Haagse Hogeschool

Expertise
Cybercrime, online criminaliteit, risicofactoren, impact, gevolgen


Bio

Dr. E.R. (Rutger) Leukfeldt is senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en directeur van het Centre of Expertise Cybersecurity van de Haagse Hogeschool. Rutger doet onderzoek naar de ‘human factor’ van cybercrime: daders, slachtoffers en de aanpak.

Rutger promoveerde op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken waarbij hij zowel de daders als de slachtoffers bestudeerde. Daarnaast voerde Rutger de afgelopen vijftien jaar voor opdrachtgevers uit zowel het publieke als private domein diverse cybercrime onderzoeken uit. Enkele recente voorbeelden zijn onderzoek naar de impact van cybercrime op slachtoffers, aangiftebereidheid na slachtofferschap van cybercrime en de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen.

In 2015 kreeg Rutger een Marie Curie Individual Fellowship (EU beurs) om de veranderde organisatie van criminele netwerken te bestuderen en in 2017 ontving hij een NWO Veni beurs om de offline kant van cybercrime te bestuderen. Verder is hij sinds 2017 voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

Betrokken bij thema’s

Rutger Leukfeldt is betrokken bij de volgende thema’s

Cybercriminaliteit
Fraude
Stalking
Vermogensdelicten
Zedendelicten

Projecten en publicaties

Notté, R., Leukfeldt, E. R., & Malsch, M. (2021). Double, triple or quadruple hits? Exploring the impact of cybercrime on victims in the Netherlands. International Review of Victimology. doi:10.1177/02697580211010692

Van ’t Hoff-de Goede, S. & Leukfeldt, E. R. (2021). Whatsappfraude komt veelvuldig voor in Nederland. Secondant

Van de Weijer, S., Leukfeldt, E. R., & Van der Zee, S. (2020). Reporting cybercrime victimization: determinants, motives, and previous experience. Policing: An International Journal, 43(1), 17-34.

Van der Kleij, R., Van ’t Hoff-de Goede, S., Van de Weijer, S., & Leukfeldt, E. R. (2021). How safely do we behave online? An explanatory study into the cybersecurity behaviors of Dutch citizens. In M. Zallio, C. Raymundo Ibañez, & J. H. Hernandez (Eds.), Advances in human factors in Rrbots, unmanned systems and cybersecurity. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 268. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79997-7_30.

Leukfeldt, E. R., Notté, R. J., & Malsch, M. (2018). Slachtofferschap van online criminaliteit. Een onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordlijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Contact