Slachtoffers van cybercriminaliteit

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van cybercriminaliteit. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

Cybercrime in 2019

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van cybercriminaliteit:

Onderzoeksrapport ‘Fraudevictimisatie in Nederland

Brands, J., & Van Doorn, J. (2022). The measurement, intensity and determinants of fear of cybercrime: A systematic review. Computers in Human Behavior, 127, 107082. doi: 10.1016/j.chb.2021.107082

Rathenau Instituut (2021). Online ontspoord – Een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland. Den Haag (auteurs: Huijstee, M. van, W. Nieuwenhuizen, M. Sanders, E. Masson en P. van Boheemen)

Weulen Kranenbarg, M. & Leukfeldt, R. (2021). Cybercrime in Context. The human factor in victimization, offending, and policing. Springer.

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (in press). Comparing the victimization impact of cybercrime and traditional crime: Literature review and future research directions. Journal of Digital Social Research.

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2021). The psychological and financial impact of cybercrime victimization: A novel application of the shattered assumptions theory. Social Science Computer Review, 0894439320983828. https://doi.org/10.1177%2F0894439320983828

Brands J., & Van Wilsem, J. A. (2021). Connected and fearful? Exploring fear of online financial crime, Internet behaviour and their relationship. European Journal of Criminology, 18(2), 213-234.

Van der Bruggen, M., & Blokland, A. (2021). Child sexual exploitation communities on the Darkweb: How organized are they? In M. Weulen Kranenbarg & R. Leukfeldt (Eds.), Cybercrime in Context (pp. 259-280). Springer.

Van ’t Hoff-de Goede, S., van der Kleij, R., van de Weijer, S., & Leukfeldt, R. (2019). Hoe veilig gedragen wij ons online? Een studie naar de samenhang tussen kennis, gelegenheid, motivatie en online gedrag van Nederlanders. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Leukfeldt, R., Notté, R., & Malsch, M. (2018). Slachtofferschap van online criminaliteit. Een onderzoek in opdracht van het WODC.