Valérie Pijlman

Promovenda
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Expertise
Slachtofferschap van en hulpzoekgedrag na online en offline seksueel geweld


Bio

Valérie Pijlman is victimologe en basis-psycholoog en werkzaam als promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Haar promotieonderzoek is gericht op het hulpzoekgedrag van slachtoffers van online en offline seksueel geweld. Hierbij worden de barrières die slachtoffers ervaren om hulp te zoeken na het ervaren van seksueel geweld in kaart gebracht. Haar onderzoek maakt gebruik van diepte-interviews met (zorg)professionals en slachtoffers van seksueel geweld en vragenlijsten onder slachtoffers van seksueel geweld. Ze is afgestudeerd op het onderwerp perspectieven van derden op en het toeschrijven van schuld aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld.

Betrokken bij thema’s

Valérie is betrokken bij de volgende thema’s

Contact